RTSH 24 Live

Sociale

UNICEF: Qeveria shqiptare rriti shpenzimet publike për arsimin, shëndetin dhe mbrojtjen sociale të fëmijëve

14/01/2022

UNICEF: Qeveria shqiptare rriti shpenzimet publike për arsimin, shëndetin dhe mbrojtjen sociale të fëmijëve


 
Arsimi, Mbrojtja Sociale dhe Shëndetësia përbëjnë komponentët më të mëdhenj të shpenzimeve publike në Shqipëri, që së bashku zënë pothuajse gjysmën (47.3%) të buxhetit gjatë vitit 2020.

Kështu vlerëson UNICEF në raportin e vitit 2020 mbi shpenzimet publike për fëmijët, në të cilin mbrojtja sociale theksohet si komponenti me shpenzimet më të mëdha të qeverisë, duke zënë 28.2 % të buxhetit 2020, e ndjekur nga arsimi (9.9% në 2020) dhe shëndetësia (9.1%) në 2020.

Sipas UNICEF, të tre sektorët – shëndetësia, mbrojtja sociale dhe arsimi konsiderohen si prioritete publike për qeverinë shqiptare. UNICEF konstaton se ndarja e shpenzimeve në secilin prej tre sektorëve është rritur gjatë viteve të fundit.

Konkretisht, shpenzimet për shëndetin u rritën si pjesë e shpenzimeve totale publike nga 9% në 2010 në 9,1% në 2020, ndërsa ato për mbrojtjen sociale nga 28,1 % në 2010 % në 28,2 % në 2020.

Shpenzimet për fëmijët në edukim e arsimim janë rritur dhe në vitin 2020, përafërsisht 900 dollarë u shpenzuan për fëmijë, krahasuar me 750 dollarë në 2018. Shpenzimet publike në sistemin e edukimit u rritën nga 3.2 % e GDP në 2018 në më shumë se 3.6 % e GDP në 2020.

UNICEF vlerëson se kategoritë e fëmijëve vulnerabël përfitojnë tekste falas, bursa, transport, mësues të dedikuar dhe masa të tjera që përbënin 7.1 për qind të projekt-buxhetit në vitin 2019, i cili është në një tendencë në rritje gjatë viteve të fundit dhe viteve të ardhshme.